ทบทวนบทเรียน ป.6/4
(ป.6/4)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

อาจารย์ประจำชั้น: อาจารย์ พนิตตา วงษ์พานิช
อาจารย์ผู้ช่วยประจำชั้น: อาจารย์ พุฒิพงษ์ กำลังเพ็ชร์


ทบทวนบทเรียน ป.6/4