ทบทวนบทเรียน ป.5/4
(ป.5/4)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

อาจารย์ประจำชั้น สอนวิทยาศาสตร์: อาจารย์ เรณู มาละออง
อาจารย์ผู้ช่วยประจำชั้น: อาจารย์ ธนะเมศฐ์ วิทยาวรพัฒน์
ประสานงาน ป5: อาจารย์ ปราณี วิสุทธิแพทย์
อาจารย์วิชาดนตรีสากล: อาจารย์ โยธิน หวังทรัพย์ทวี
อาจารย์สอนภาษาไทย: อาจารย์ ปฐมชัย ธะนะเนตร


ทบทวนบทเรียน ป.5/4