ทบทวนบทเรียน ป.5/3
(ป.5/3)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

อาจารย์ประจำชั้น: อาจารย์ ปราณี วิสุทธิแพทย์
อาจารย์ผู้ช่วยประจำชั้น: อาจารย์ วีรดี ธรรมวิชิ
อาจารย์วิชาดนตรีสากล: อาจารย์ โยธิน หวังทรัพย์ทวี


ทบทวนบทเรียน ป.5/3