ทบทวนบทเรียน ป.5/3
(ป.5/3)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

อาจารย์ประจำชั้น: อาจารย์ ปราณี วิสุทธิแพทย์
อาจารย์ผู้ช่วยประจำชั้น: อาจารย์ วชิรญาญ์ สาดส่าง
อาจารย์วิชาดนตรีสากล: อาจารย์ โยธิน หวังทรัพย์ทวี
อาจารย์วิทยาศาสตร์: อาจารย์ เรณู มาละออง


ทบทวนบทเรียน ป.5/3